زهره نبی زاده

آخرین مطالب
یادداشت

نوشتن یادداشت روزانه

امروز 6 بهمن ماه 1402  یک روز عالی، احوالات  من مثل هوای بهاری دائم در تغییر است. جمعه شب است با بالا و پایین کردن سایت های گردشگری می

یادداشت

یادداشت روزانه

یادداشت روزانه  امروز 5 بهمن 1402 است. نوشتن و یادداشت روزانه به خودشناسی بیشتر من کمک بزرگی می کند. امروز یک روز بی نظیر، یعنی روز پدر بر همه

یادداشت

یادداشت روزانه

یادداشت روزانه  امروز 17دی ماه 1402 است یادداشت روزانه را می نویسم. امروز همه چیز آرام است. آیا این آرامش خوب است یا نه؟ یکنواختی و آرام بودن، آب

یادداشت

یادداشت روزانه

یادداشت روزانه سلام به امروزم، یک روز خوب بعد از باران 12دی ماه 1402 یادداشت روزانه من صبح ساعت 8:30 با آلارم گوشی تکتم بیدار شدم. دیشب به خاطر

یادداشت

یادداشت روزانه

یادداشت روزانه امروز 8دی ماه 1402 ساعت 21:33 است. یادداشت روزانه  یک روز عالی و بی نظیر. چرا؟ چون هر روز خداوند رو یاد کنم آن روز بهترین روز

یادداشت

یادداشت روزانه

یادداشت روزانه امروز 27 آذر 1402 ساعت 21:38 من یک روز عالی همراه با آرامش را پشت سر گذاشتم البته اگر بخواهم غر زدن سر بچه ها را فاکتور