زهره نبی زاده

آخرین مطالب
نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه ۳

امروز ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۲ساعت 11:05 روز فهمیده، عاشق امروزم شدم  من در پی چه چیزی در این دنیا هستم. الان همسرم تلویزیون گوش می کند پسرم توی بازی لابی

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه 2

امروز 12 بهمن ماه عزیز 1402 است یک روز درختی، چند روز بود که دلم می خواست باغ بروم. برادرم دیشب زنگ زد گفت: فردا صبح زود، باغ می

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه

امروز 11بهمن ماه 1402 یک روز باوفا و عاشق، وفای به عهد، عهدی با معبود. برای من نوشتن یادداشت روزانه فقط یک نوشته نیست، تعهدی است که با معبود

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه

امروز 9 بهمن ماه 1402  یک روز خوب، بوی به ثمر نشستن تلاشم می آید. امروز اولین کتاب الکترونیکی ام را نوشتم و تمام کردم. حال باید کارهای طراحی

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه

امروز 8 بهمن ماه 1402 نوشتن یادداشت روزانه از کارهای مهم هر روزم است.  امروز زیاد خوابیدم. دیشب گوشی من روشن بود و همسرم ساعت 2 بامداد باغ بود.

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه 1

امروز 7 بهمن ماه 1402  یک روز عالی پر از کارهای بی نظیر، کوله بار امروزم  از شادی و خوشبختی زنده بودن، سرشار است.  هر روز که می توانم