زهره نبی زاده

آخرین مطالب
عکس بچه ها

اکسیری می خواهم که ذهن را مثبت کند

امروز ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۳۶ است روز زنده است من زنده هستم و زندگی می کنم. این یادداشت روزانه را می نویسم تا حالم خوب شود این

نوشتن

امروز سرگردان بود

امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۲۵ است یک روز سرگردان بود. من خودم را گم کرده ام. دیروز کاری را انجام دادم که فکر کردن به عملی کردن آن

برف شادی

برف شادی

امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۱۰ است روز برف بود. برف شادی که دیشب، نه زمین را بلکه فقط هوا را سفید کرد. اما همین قدر هم باعث شادی

نوشتن

حامی خوب برای خودت انتخاب کن

امروز ۷ اسفندماه ۱۴۰۲ساعت ۲۱:۲۰ است. روز حامی بود. احتیاج به پشتیبان داشتم. همیشه احتیاج به یک حامی یک منبع قدرت که روش حساب کنم دارم. بار این دنیا

نوشتن

بلندگوهای روشن

امروز ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۴۶ است روز فریاد بود روز بلندگوهای روشن، عصری حدود ساعت ۱۷رفتم پیادروی خیابان ما نزدیک خیابان اصلی شهر است خیلی شلوغ بود.

نوشتن

رحم مادر

امروز۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۵۹ است  روز مهمان بود. یک مهمان کوچولو با مامانش داریم که ۱۰۰روزه شده است. بچه ها شیرین و پاک هستند. و قلبشان با